Via deze internetpagina willen wij u graag informeren over het bestaan van het Landelijk nummer Dierenambulances & Dierenhulp Diensten. 0900-0245 Wat op initiatief van de Europese Federatie Dierenambulances in Oktober 2004 tot stand is gekomen. Er is gebleken dat nog niet alle mensen in Nederland beschikken over de juiste kennis en informatie betreffende dit telefoon nummer. Dit landelijke nummer heeft ten doel, dieren die hulp behoeven zo adequaat en snel mogelijk te kunnen helpen en mensen in contact te brengen met dié instanties die hiervoor nodig zijn, 24 uur per dag 7 dagen in de week.   LANDELIJK NUMMER DIERENAMBULANCES & DIERENHULPDIENSTEN