LANDELIJK NUMMER DIERENAMBULANCE  Door middel van dit nummer kan kostbare tijd worden bespaard en wordt de melder zo snel mogelijk in contact gebracht met hulpverleners, in het betrokken gebied waar men zich bevindt. Dit in het voordeel van de dieren en de melder, ook worden hiermee instanties ontlast die daar tot op heden mee werden c.q. worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de Politie en Brandweer. En waarbij zeer kostbare tijd verloren gaat! Ook bij calamiteiten en/of rampen waarbij dierenzijn betrokken, speelt dit Landelijk Alarmnummer een belangrijke rol. Doordat overheidsinstanties niet meer hoeven te zoeken naar oplossingen is één telefoontje naar het Landelijke Alarmnummer 0900-0245 voldoende om inzet van hulpverlenende instanties te activeren. Eén nummer voor geheel Nederland. & DIERENHULPDIENSTEN